Avizare Protectie Prevenire Evidente

Avizare
Protectie
Prevenire
Evidente

SERVICIUL  PROTECŢIE,  PREGĂTIRE  ŞI  EDUCAŢIA  PREVENTIVĂ  A POPULAŢIEI

 

Obiective specifice       

bullet

Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea Ómpotriva incendiilor şi dezastrelor

bullet

Protecţia şi pregătirea populaţiei privind riscurile identificate şi modul de comportare Ón caz de situaţii de urgenţă

bullet

Optimizarea capacităţii de autoprotecţie şi răspuns Ón situaţii de urgenţă a comunităţilor locale

 

Principalele atribuţii:

bullet

Planificarea şi desfăşurarea de controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale Ón domeniul apărării Ómpotriva incendiilor, al modului de asigurare a răspunsului la nivel local, precum şi privind pregătirea şi protecţia populaţiei, al Ónştiinţării, alarmării, evacuării şi adăpostirii Ón situaţii de urgenţă şi conflict armat; propune măsurile necesare pentru modernizare, completare şi dotare a sistemului de Ónştiinţare, avertizare şi alarmare;

bullet

Elaborarea planului judeţean de evacuare Ón situaţii de urgenţă a populaţiei şi bunurilor materiale importante, participarea la elaborarea planului judeţean de evacuare Ón situaţii conflict armat, precum şi ale celor de la nivelul municipiilor;

bullet

Coordonarea, Óndrumarea şi verificarea modului de Óntocmire a planurilor de evacuare Ón situaţii de urgenţă/conflict armat de către structurile cu atribuţii Ón domeniu;

bullet

Planificarea, coordonarea şi controlul pregătirii Ón domeniul situaţiilor de urgenţă, Ón zona de competenţă, a tuturor categoriilor de personali;

bullet

Coordonarea şi desfăşurarea exerciţiilor de Ónştiinţare, avertizare şi alarmare publică organizate la nivel municipal şi local;

bullet

Executarea de activităţi de informare preventivă a autorităţilor, organismelor, factorilor implicaţi şi a populaţiei, precum şi pregătirea acestora pentru situaţii de de urgenţă;

bullet

Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni educative cai cercurile tehnico-aplicative din şcoli şi a concursurilor cu tematică specifică;

bullet

őndrumarea, controlul şi pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din zona de competenţă, precum şi organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale cu acestea;

bullet

Desfăşurarea de activităţi Ón vederea autorizării furnizorilor de formare profesională Ón ocupaţii din domeniul de competenţă, precum şi cu privire la controlul şi monitorizarea acestora şi evaluarea absolvenţilor cursurilor de formare profesională;

bullet

Constatarea şi sancţionarea Óncălcării dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;

bullet

Desfăşurarea de activităţi privind soluţionarea petiţiilor Ón domeniul de competenţă;

Link-uri utile:

www.igsu.ro

www.mai.gov.ro

 

Protocoale

bullet

Protocol MAI - MEN 2013

 

Adapostire

bullet

Marcare inscriptionare adaposturi PC

bullet

Reguli Comportare Adapostire

 

Concursuri

bullet

Regulament concursuri profesionale SVSU_SPSU

bullet

Regulament_cu_viata_mea_apar_viata

bullet

Regulament_prietenii_pompierilor

 

Educatie Preventiva

bullet

112

bullet

Cum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur

bullet

Evacuare

bullet

Ghid Situatii de Urgenta

bullet

Pompierii argeseni ne sfatuiesc -incendii de vegetatie uscata

bullet

Reguli comportare adapostire

bullet

Reguli comportare pirotehnica

bullet

Reguli de comportare pirotehnica

bullet

Reguli si masuri pe timpul secetos

bullet

Reguli si masuri pentru arderea vegetatiei

 

Instiintare - Alarmare

bullet

Caracteristici Mijloace Alarmare

bullet

Semnale Alarmare

 

MODELE Planuri

bullet

MODEL - Organizare si atributii celula de urgenta

bullet

MODEL - Organizare si atributii comitete locale

bullet

MODEL - Plan Analiza si Acoperire Riscuri localitate

bullet

MODEL - Plan Evacuare

bullet

MODEL - Plan seism localitate

 

Protectie civila

bullet

1259 - Alarmare

bullet

HG 501 [2005] (Criterii asigurare mlj prot indiv)

bullet

HG 642 din 2005 - Criterii de clasif. a unit. admin.-terit., instit. publ. si op. ec. d.p.d.v. al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri

bullet

LEGE 481 - protectie civila - republicata

bullet

OMAI 1160 [2005] (Regulament cutremur si alunecari de teren)

bullet

OMAI 117 -Obligatii colectori deseuri metalice

bullet

OMAI 638 [2005] (Regulament gestionare inundatii)

bullet

OMAI 712 [2005] (Pregatire salariati in domeniul SU)

bullet

OMAI 786 [2005] (modifica OMAI 712)

bullet

ORDIN   Nr 1494  2006 Tabere de sinistrati

bullet

Ordin 1184 - Evacuarea

bullet

Ordin 279.2010 Plan urgenta nucleara

bullet

OUG 21

bullet

MODEL - clasificare din punct de vedere al protectiei civile

 

Protectie NRBC

bullet

Arme distrugere in masa

bullet

Etichete Avertizare

 

Servicii Private pentru Situatii de Urgenta

bullet

1579 - Statutul personalului voluntar

bullet

96/2016 - Criterii de performanta SVSU-SPSU

 

Servicii Voluntare pentru Situatii de Urgenta

bullet

1579 - Statutul personalului voluntar

bullet

160 - Regulament planificare SVSU

bullet

96/2016 - Criterii de performanta SVSU-SPSU

bullet

OUG 21