Avizare Protectie Prevenire Evidente

Avizare
Protectie
Prevenire
Evidente

SERVICIUL PREVENIRE

 

Obiective specifice:

bullet

Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi dezastrelor;

bullet

Identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale, aprecierea probabilităţii de apariţie şi a consecinţelor riscurilor pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale.

 

Principalele atribuţii:

bullet

Planificarea şi desfăşurarea, împreună cu alte structuri responsabile la nivel judeţean, după caz, de inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile, al controlului asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

bullet

Întocmirea planurilor de urgenţă în conformitate cu prevederile legale privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi ale celor privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

bullet

Planificarea, organizarea şi participarea la desfăşurarea exerciţiilor de testare a planurilor de urgenţă externă;

bullet

Analizarea şi eliberarea avizelor de specialitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru planurile de urgenţă internă şi pentru transportul de deşeuri periculoase;

bullet

Desfăşurarea de activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, a măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;

bullet

Constatarea şi sancţionarea, prin personalul desemnat, ai încălcării dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;

bullet

Planificarea, organizarea şi desfăşurarea, prin personalul anume desemnat, de activităţi de audit de supraveghere a persoanelor autorizate/atestate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

bullet

Participarea, împreună cu organele abilitate de lege, la stabilirea cauzelor probabile de incendiu, la investigarea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi la evaluarea urmărilor dezastrelor tehnologice şi naturale;

bullet 

Desfăşurarea de activităţi privind soluţionarea petiţiilor in domeniul de competenţă.

 

Link-uri utile:

www.igsu.ro

www.mai.gov.ro

 

 

Prevenirea Incendiilor

bullet

atentie_parinti

bullet

Ghid prevenire_incendii_in_gospodarii

bullet

Ghid_prevenire_incendii_mediu_rural

bullet

Masuri  sezon rece

bullet

Model - Permis lucru cu foc

bullet

Model act autoritate - Asigurare cai acces

bullet

Model act autoritate - Decizie numire responsabil psi

bullet

Model act autoritate - Reglementarea fumatului

bullet

Model act autoritate- Modul de executare a lucrarilor cu foc deschis

bullet

Obligatii la arderea miristilor

bullet

Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului

bullet

Obligatiile cadrelor tehnice

bullet

Obligatiile consiliului local si ale primarului

bullet

Obligatiile proiectantilor si executantilor

 

Monitorizare deseuri periculoase

bullet

HG 1061-2008 - transport deseuri

bullet

HG 856-2002 - evidenta gestiunii deseurilor

bullet

MODEL - formular transport deseuri periculoase - HGR nr. 1061 din 2008

bullet

MODEL - notificare transport deseuri periculoase

bullet

Transportul deseurilor in judet

 

Implementare directive SEVESO

bullet

de ce SEVESO

bullet

IMPLEMENTARE DIRECTIVA SEVESO - ARGES

bullet

Date si informatii minime care trebuie incluse in Raport de securitate

bullet

Informatii care trebuie comunicate publicului

bullet

Informatii ce trebuie cuprinse in Planurile de Urgenta Interna

bullet

Lista Substante nominalizate - pentru incadrare SEVESO

bullet

Lista substante nenominalizate - pentru incadrare SEVESO

bullet

model notificare pt op. la accident major

bullet

notificare conf. Ordin 1084-2003

bullet

Legislatie specifica

bullet

Ghiduri SEVESO elaborate cu caracter orientativ

bullet

Alte informatii...

 

Prevenie dezastre naturale si tehnologice

bullet

MODEL NOTIFICARE PRIVIND DETECTAREA UNEI SURSE RADIOACTIVE SAU A UNUI MATERIAL CONTAMINAT RADIOACTIV

bullet

ACCIDENT CHIMIC masuri de protectie

bullet

Cutremure in Romania incepand cu 1800

bullet

Dezastre naturale - incendii de padure

bullet

Furtuni seceta tornade

bullet

STIM SA NE PROTEJAM

 

Mesaje sonore

bullet

accident chimic.mp3

bullet

alunecari de teren.mp3

bullet

cutremur.mp3

bullet

inundatii.mp3

bullet

inzapeziri.mp3

bullet

masuri post dezastru.mp3

bullet

urgenta radiologica.mp3

 

Acte normative din domeniu

bullet

Lista actelor normative