Avizare Protectie Prevenire Evidente

Avizare
Protectie
Prevenire
Evidente

COMPARTIMENTUL  EVIDENŢE,  ANALIZĂ  ŞI  PROGNOZE  PREVENTIVE

 

Obiective:

bullet

Identificarea, evaluarea şi analiza riscurilor, aprecierea probabilităţii de apariţie şi a consecinţelor situaţiilor de urgenţă pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;

bullet

Informarea populaţiei privind riscurile identificate şi despre modul de comportare în caz de situaţii de urgenţă;

bullet

Stabilirea unei concepţii de prevenire care să asigure menţinerea riscurilor în limite acceptabile.

 

Atribuţii principale:

bullet

Elaborarea de studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propunerea direcţiilor principale de aucţiune şi a măsurilor necesar a fi întreprinse în sensul reducerii riscurilor de producerea a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora;

bullet

Desfăşurarea campaniilor de informare preventivă a cetăţenilor dezvoltate de I.G.S.U. şi evaluarea, la nivel local, a rezultatelor acestora, precurm şi planificarea, organizarea şi realizarea de activităţi de informare preventivă;

bullet

Gestionarea secţiunii „informare preventivă” de pe site-ul I.S.U. Argeş.;

bullet

Elaborarea de materiale/machete de prezentare pentru derularea lecţiilor/informării preventive, pe care le transmite spre avizare I.G.S.U.;

bullet

Întocmirea de articole pentru a fi incluse în publicaţiile proprii/în presa centrală/locală;

bullet

Participarea la derularea programelor dezvoltate de diverşi parteneri care au ca scop informarea şi conştientizarea populaţiei asupra diferitelor tipuri de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă la care se expun, cunoaşterea semnalelor de avertizare/alarmare, indicatoarelor de avertizare şi modului de comportare în cazul manifestării acestora;

bullet

Colaborarea cu mass-media în domeniul informării preventive;

bullet

Asigurarea unui punct de informare preventivă;

bullet

Gestionarea evidenţei evaluatorilor de risc de incendiul, persoane fizice/juridice, cu sediul în zona de competenţă şi punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a listei evaluatorilor de risc de incendiu autorizaţi de I.G.S.U;

bullet

Verificarea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu şi formularea de propuneri, de retragere a autorizaţiei, după caz;

bullet

Gestionarea evidenţelor în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă;

bullet

Urmărirea actualizării planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor, judeţean şi de la localităţi.

Link-uri utile:

www.igsu.ro

www.mai.gov.ro

 

 

Documente:

bullet

CODURI_CULORI

bullet

CUTII_CHIBRITURI

bullet

Indicatoare

bullet

Masuri_canicula

bullet

Pliant_sezonul_estival

bullet

Pliant_stingatoare

bullet

Recomandari sezon rece